ערב פואטרי סלאם מיוחד
30 ₪

30.06.2014
יום שני

דלתות

20:00

ערב פואטרי סלאם מיוחד

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב