ערב פופ נסיוני: פי הטבעת הסולארי
יופיעו: הרוקרפוקטס, יאיר בנימיני, נשיקה בדובדבן 21 ₪

08.09.2019
יום ראשון

דלתות

22:30

ערב פופ נסיוני: פי הטבעת הסולארי

יופיעו: הרוקרפוקטס, יאיר בנימיני, נשיקה בדובדבן
22:30 21 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב