ערב קרבות מתופפים!
בדרכם של ג׳ינג׳ר בייקר וארט בלייקי 40 ₪

25.05.2015
יום שני

דלתות

20:00

ערב קרבות מתופפים!

בדרכם של ג׳ינג׳ר בייקר וארט בלייקי

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב