ערב ראש השנה
30 ₪ / 40 ₪

04.09.2013
יום רביעי

דלתות

20:00

ערב ראש השנה

30 ₪ / 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב