ערב שהולך ככה
ערב שהולך ככה – גולי 52 – פלג – חרדת ביצוע

15.02.2023
יום רביעי

דלתות

22:00

ערב שהולך ככה – גולי 52 – פלג – חרדת ביצוע

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב