ערב שלישיות
דניאל שריד + עפר ביימל + נדב מייזל / אסיף צחר + שמיל פרנקל + ניר סבג 30 ₪

24.08.2013
שבת

דלתות

22:30

ערב שלישיות:

דניאל שריד + עפר ביימל + נדב מייזל
/
אסיף צחר + שמיל פרנקל + ניר סבג

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב