ערב ALADDIN SANE / BOWIE
ערב ALADDIN SANE – BOWIE

17.02.2023
יום שישי

דלתות

21:00

ערב ALADDIN SANE – BOWIE

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב