ערפדים סטלנים + לילה
דאבל פיצ'ר אינדי פרימיטיבי 30 ₪

08.03.2016
יום שלישי

דלתות

22:30

ערפדים סטלנים + לילה

דאבל פיצ'ר אינדי פרימיטיבי

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב