פאנצו
בלוז מטונף הופעה חד שנתית עם אורחים משתתפים: ניב מג'ר, ניל קלמן, דרור פיקלני 30/40 ₪

14.04.2016
יום חמישי

דלתות

19:30

פאנצ'ו

בלוז מטונף
הופעה חד שנתית עם אורחים
משתתפים: ניב מג'ר, ניל קלמן, דרור פיקלני
19:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב