פאנק נגד הגירוש
30 ₪ או מעבר כתרומה

23.03.2018
יום שישי

דלתות

12:00

פאנק נגד הגירוש

12:00 30 ₪ או מעבר כתרומה

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב