פאנק נגד פשיזם!
משתתפים: בושה!!, ציאניד, social virus 40 ₪

01.03.2019
יום שישי

דלתות

14:00

פאנק נגד פשיזם!

משתתפים: בושה!!, ציאניד, social virus
14:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב