פואטרי סלאם זוגות
ספוקן וורד 40 ₪

17.08.2015
יום שני

דלתות

22:30

פואטרי סלאם זוגות

ספוקן וורד


40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב