פואטרי סלאם ישראל
27/06 הישיבה על בסיס מקום פנוי

27.06.2021
יום ראשון

דלתות

22:30

פואטרי סלאם ישראל

הישיבה על בסיס מקום פנוי
פתיחת הדלתות: 22:00
וההתחלה: 22:30

מכירה מוקדמת- 52 ש"ח

מכירה רגילה- 60 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב