פואטרי סלאם מיוחד
שירה להשכיר #2 40 ₪

03.06.2015
יום רביעי

דלתות

20:00

פואטרי סלאם מיוחד

שירה להשכיר #2
40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב