פואטרי סלאם מיוחד
30 ₪

31.03.2015
יום שלישי

דלתות

20:00

פואטרי סלאם מיוחדפואטרי סלאם מיוחד


30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב