פואטרי סלאם נוער
משוררים ומשוררות צעירים וצעירות יעלו בזה אחר זה לחלוק עמנו קטעי ספוקן וורד, שירת רחוב, נבואות זעם ומונולוגים מנבכי מוחם…

02.03.2015
יום שני

דלתות

19:00

פואטרי סלאם נוער

משוררים ומשוררות צעירים וצעירות יעלו בזה אחר זה לחלוק עמנו קטעי ספוקן וורד, שירת רחוב, נבואות זעם ומונולוגים מנבכי מוחם הפואטי.
הקהל (שיכול להיות בכל גיל כמובן) מחליט מי יעשה קטע נוסף.


30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב