פואטרי סלאם #11
30 ₪

28.10.2013
יום שני

דלתות

20:00

פואטרי סלאם #11

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב