פואטרי סלאם
פואטרי סלאם

24.10.2022
יום שני

דלתות

19:30

פואטרי סלאם

Organizer

כרטיסים

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב