פואטרי סלאם #4
ספוקן וורד עם אריק אבר, קוב, שירי לדלסקי, עופר פינקל, זאק, אלכסיי טשייב, אייל גרוס, אלן פותלס ותמר קפסוטו 20:00…

05.04.2013
יום שישי

דלתות

20:00

ספוקן וורד
עם אריק אבר, קוב, שירי לדלסקי, עופר פינקל, זאק, אלכסיי טשייב, אייל גרוס, אלן פותלס ותמר קפסוטו
20:00 30 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב