פואטרי סלאם
ספוקן וורד 30 ₪

22.03.2014
שבת

דלתות

20:00

פואטרי סלאם

ספוקן וורד

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב