פולה אקספרס + Afro Po
ערב נדיר של גרובים ומקצבים מיבשת אפריקה 40 ₪

18.07.2015
שבת

דלתות

22:30

פולה אקספרס + Afro Po40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב