פולינס
הופעת ביכורים של חומרים מקוריים 30 ₪

19.06.2016
יום ראשון

דלתות

22:30

פולינס

הופעת ביכורים של חומרים מקוריים
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב