פסטיבל RRC סליחות וחטאים
שלם כפי יכולתך

04.10.2014
שבת

דלתות

22:00

פסטיבל RRC סליחות וחטאים

שלם כפי יכולתך

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב