פעם שלישית גלידה
ערב התרמה לנאטישה 50 ₪

25.08.2014
יום שני

דלתות

20:00

פעם שלישית גלידה

ערב התרמה לנאטישה
50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב