פרופיל נמוך
השקת אלבום ראשון משתתפים:אלירן דרור, ניסים וקנין, אלעד בר כוכבא, רואי שלמה 30 ₪

11.07.2016
יום שני

דלתות

22:30

פרופיל נמוך

השקת אלבום ראשון
משתתפים:אלירן דרור, ניסים וקנין, אלעד בר כוכבא, רואי שלמה
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב