פשע , רפסטר בלאסטר אקספרייאנס וקת׳דרל
פשע , רפסטר בלאסטר אקספרייאנס וקת׳דרל

14.08.2022
יום ראשון

דלתות

22:30

פשע , רפסטר בלאסטר אקספרייאנס וקת׳דרל

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב