צוף/ //////ביטול
השקת אלבום בכורה מוזיקה מקורית בעברית משתתפים: סיון דהן, אופיר בנימינוב, דניאל בלוך 30 ₪

29.04.2015
יום רביעי

דלתות

22:30

צוף/ /////ביטול

השקת אלבום בכורה
מוזיקה מקורית בעברית
משתתפים: סיון דהן, אופיר בנימינוב, דניאל בלוך

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב