צלו בריבוע
הופעת בכורה משתתפים: קרני פוסטל,מאיה בלזיצמן, יובל מסנר,יונתן ניב מצ׳לנים ושרים 70 ₪

23.07.2014
יום רביעי

דלתות

20:00

צ'לו בריבוע

הופעת בכורה
משתתפים: קרני פוסטל,מאיה בלזיצמן, יובל מסנר,יונתן ניב
מצ׳לנים ושרים

70 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב