(צרפת) MANZER
Pictavian Invasion in Israel משתתפים: Promiscuity, Har Rock N' Roll, Punk, Black/Thrash Metal 50 ₪

20.03.2014
יום חמישי

דלתות

23:00

(צרפת) MANZER

Pictavian Invasion in Israel
משתתפים: Promiscuity, Har
Rock N' Roll, Punk, Black/Thrash Metal


50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב