קדחת & LOUD n CLEAR
30 ₪

08.08.2014
יום שישי

דלתות

21:30

קדחת & LOUD n' CLEAR

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב