קובארי
דת בית אלוהים אהבה 30 ₪

21.10.2014
יום שלישי

דלתות

22:30

קובארי

דת בית אלוהים אהבה

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב