קובארי
הופעה אקוסטית חד פעמית 30 ₪

16.02.2016
יום שלישי

דלתות

22:30

קובארי

הופעה אקוסטית חד פעמית
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב