קובי הגואל וקו התפר
משלבים מזרח במערב משתתפים: קובי הגואל, הדס גולדשמידט חלפון, מרינה טושיץ׳, דימיטרי טופרמן, שי רן 50 ₪

26.08.2018
יום ראשון

דלתות

22:30

קובי הגואל וקו התפר

משלבים מזרח במערב

משתתפים: קובי הגואל, הדס גולדשמידט חלפון, מרינה טושיץ׳, דימיטרי טופרמן, שי רן
22:30 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב