קובי ויטמן
קרקס של איש אחד אורח: ארז סוטו 50 ₪

10.09.2017
יום ראשון

דלתות

20:00

קובי ויטמן

קרקס של איש אחד
אורח: ארז סוטו
20:00 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב