קולות
משוררים ומוזיקאים נפגשים בחשיכה מוזיקה ושירת אינדי

03.06.2013
יום שני

דלתות

20:00

משוררים ומוזיקאים נפגשים בחשיכה
מוזיקה ושירת אינדי
עם שיר זהבי ועופר פנחס, אילון פרי, קרן שחם, שרון שמשי, יחזקאל נפשי, הדס גלעד, יוסי קומר, עדי תשרי
מנהלים אומנותיים יאיר רונן, מאיר מועלם ועדי תשרי
20:00 40 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב