קליקה + Autoscopy
משתתפים:ניצן בנשימול, דניאל לביא, דניאל טולידנו, אלעד אייזנר, אורי פלומן, אמיתי לוין, דן ענבר, יובל אייזנברג 35 ₪

20.01.2016
יום רביעי

דלתות

22:30

קליקה + Autoscopy

משתתפים:ניצן בנשימול, דניאל לביא, דניאל טולידנו, אלעד אייזנר, אורי פלומן, אמיתי לוין, דן ענבר, יובל אייזנברג
22:30 35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב