קלפטע Von Helix SatuRateD
30 ₪

10.01.2014
יום שישי

דלתות

21:30

קלפטע
Von Helix
SatuRateD

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב