קלקר
ארט רוק עברי משתתפים: יהוא דר שעשוע, אריאל מריאש, אורי דוידסון, דויד סירקיס 30 ₪

18.02.2017
שבת

דלתות

20:00

קלקר

ארט רוק עברי
משתתפים: יהוא דר שעשוע, אריאל מריאש, אורי דוידסון, דויד סירקיס
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב