קלקר
משתתפים: יהוא דר שעשוע, אופיר נוי, אלישע מיקלוש הניס, אורי דוידסון, עידן קוגן 42 ₪

12.10.2019
שבת

דלתות

20:00

קלקר

משתתפים: יהוא דר שעשוע, אופיר נוי, אלישע מיקלוש הניס, אורי דוידסון, עידן קוגן
20:00 42 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב