קלקר
משתתפים: יובל גוטליב, דניאל סופרמן, אריאל מריאש, יהוא דר שעשוע 30 ₪

31.08.2015
יום שני

דלתות

20:00

קלקר

משתתפים: יובל גוטליב, דניאל סופרמן, אריאל מריאש, יהוא דר שעשוע

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב