קמה ורדי והמרי מן + תעני אסתר
דאבל פיצ'ר פופ קרקסים-פולק רגישים-פזמוני שיכורים 40 ₪

07.02.2016
יום ראשון

דלתות

22:30

קמה ורדי והמרי מן + תעני אסתר

דאבל פיצ'ר
פופ קרקסים-פולק רגישים-פזמוני שיכורים
22:30 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב