קמילה
40 ₪

24.02.2017
יום שישי

דלתות

21:30

קמילה

21:30 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב