קצר על הבר
הקרנה של סרט קצר בלויווי הרצאה הפסטיבל הבינלאומי ה16 לסרטי סטודנטים בבר העליון, כניסה חופשית

14.05.2014
יום רביעי

דלתות

20:00

קצר על הבר

הקרנה של סרט קצר בלויווי הרצאה
הפסטיבל הבינלאומי ה16 לסרטי סטודנטים
בבר העליון, כניסה חופשית

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב