קרוקודיל חושש מפראנקי
טריפל פיצ'ר משתתפותהלהקות:"קרוקודיל פופולר", "חשש אמיתי" ו-"פראנקי והאלטר איגוז" 30 ₪

14.11.2015
שבת

דלתות

22:00

קרוקודיל חושש מפראנקי

טריפל פיצ'ר
משתתפותהלהקות:"קרוקודיל פופולר", "חשש אמיתי" ו-"פראנקי והאלטר איגוז"
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב