קרחונים -04
OvvoKokA - Ola Savchuk - Shanir Ezra Blumenkranz, Shahar Haziza & Eyal maoz TRIO - Ilan Volkov & Ohad Fishof

19.07.2021
יום שני

דלתות

20:00

קרחונים -04

OvvoKokA – Ola Savchuk – Shanir Ezra Blumenkranz,
Shahar Haziza & Eyal maoz TRIO – Ilan Volkov and Ohad Fishof

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב