קרחונים
29/12 OvvOkoka שרון קנטור,דודיק אופנהיים ואילן וולקוב + חן גולדסובלMines יעל ברולסקי,אילן וולקוב ורם גבאי 31 ₪

29.12.2019
יום ראשון

דלתות

22:30

קרחונים

OvvOkoka
שרון קנטור,דודיק אופנהיים ואילן וולקוב
+ חן גולדסובלMines
יעל ברולסקי,אילן וולקוב ורם גבאי

22:30 31 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב