קרחונים
סדרת הופעות חדשה אילן וולקוב/שרון קנטור/דודיק אופנהיים טריו מעיין צדקה סולו אסף סטי סולו 26 ₪

17.06.2019
יום שני

דלתות

22:30

קרחונים

סדרת הופעות חדשה
אילן וולקוב/שרון קנטור/דודיק אופנהיים טריו
מעיין צדקה סולו
אסף סטי סולו
22:30 26 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב