קרם  בורלסק
25/10 פוסט פאנק פמיניסטי 20/30 ₪

25.10.2017
יום רביעי

דלתות

22:30

קרם  בורלסק

פוסט פאנק פמיניסטי
22:30 20/30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב