קרן טננבאום
"שיקוף מוחין" הופעת הרכב מלאה 40 ₪

23.08.2017
יום רביעי

דלתות

20:00

קרן טננבאום

"שיקוף מוחין"
הופעת הרכב מלאה
20:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב