ראש השנה
ראש השנה

24.09.2014
יום רביעי

דלתות

20:00

ראש השנה

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב